Trang Bậc Định

Category: Chủ Nhiệm Bậc Định Published: Tuesday, 08 August 2017 Written by Minh Ngoc

MẪU BIÊN BẢN & MẪU ĐIỄM DANH

 LỊCH TRÌNH BẬC ĐỊNH - SCHEDULE (Đọc thêm)

Vào tối chủ nhật  lúc 19:30 đến 21:39 ngày 6 /8/ năm 2017 tại phòng Paltak .

HTr chủ nhiệm Bậc Định đã hướng dẫn bài học đầu tiên trong Chương trình về KINH HIỀN NHÂN : ( Nghe và đọc thêm )

Hits: 276