MÙA HỘI NGỘ

Category: Ban Hướng Dẫn Published: Saturday, 30 December 2017 Written by Minh Ngoc

MÙA HỘI NGỘ LAM VIÊN ÚC ĐẠI LỢI

 Những cánh chim Lam tại Úc Đại Lợi vào những ngày cuối năm 2017 lại thêm một lần hội ngộ, trải qua 35 năm kể từ ngày hình thành Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên xứ sở nầy, anh chi em chọn những ngày nghỉ lễ cuối năm  là thời điểm HỘI NGỘ TƯƠNG PHÙNG, đây là mốc thời gian đã trở thành truyền thống Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Úc Đại Lợi tự bao giờ, tất cả kỳ nghỉ cá nhân, gia đình nhỏ, Đơn vị, Miền đều tâp trung vào sinh hoạt chung cho Ban Hướng Dẫn GĐPT liên bang Úc Đại Lơi, để anh chị em Lam Viên các cấp hội tụ về một mối cùng nhau tu học, huấn luyện, họp bạn,  hội thảo, hoặc Đại Hội v.v .

 Đến hẹn lại lên vào các ngày 23,24,25.26.27 và 28  năm 2017 đã diển ra các sinh hoạt, chung vui Chu Niên lần thứ 35 năm GĐPT Chánh Pháp tại Sydney đây được xem như một trong những Đơn Vị hình thành tiên khởi, một Đơn vị trãi qua nhiều thăng trầm nhưng cũng chính điều kiện đào luyện những  HTr để đứng đầu sóng ngọn gió hiện nay họ là những HTr trẻ đang điều hành những nhiệm vụ lãnh đạo BHD Úc Đại Lợi, Hải ngoại. Nhân dịp HTr các cấp trên toàn liên bang câu hội về thành phố Sydney tham dự Đại Hội kỳ 10 đã hiên diện đông đủ trong lễ Chu Niên.

Chu niên CP đươc tổ chức tại hội trường Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Viêt. Với không gian rộng lớn, thời tiết mát mẽ GĐPT Chánh Pháp hội đủ yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa buổi lễ diển ra với sự hiện diên của Qúy Hòa Thượng, Đại Đức Tăng, Đại Đức Ni  nguyên là Cố vấn, Đoàn viên GĐPT Chánh Pháp , các HTr cựu Gia trưởng, Liên Đoàn trưởng hầu hết có mặt chung vui.

Tiếp nối ngày 24/12/2017 là Hội Thảo Kết Khóa Huyền Trang 3, trải qua 3 giai đoạn Hàm Thụ- Thụ Huấn và nay là Hội Thảo sau hơn 2 năm 10 tháng tu học sinh hoạt đây là Khóa Huấn Luyện Huyền Trang vói số trại sinh tham dự ban đầu là 61 nhuung đến khi mãn khóa giai đoạn 3 là 39 trại sinh “TỐT NGIỆP” Một niềm vui của tổ chức, lần đầu tiên trong lich sử GĐPTVN tại Úc Đại Lợi HTr Huyền Trang tốt nghiêp với số lượng lớn do đó niềm hy vọng tương lai không xa GĐPT VN tại Úc Đại Lơi sẽ phát triển thêm nhiều Đơn vị mới  “Ô Hô Vui Quá Là Vui” .

Tối cùng ngày là Lễ Truyền Đăng Thọ Cấp cho 33 Htr thọ nhận Cấp Tín và 37 HTr tho nhận cấp Tập trong những năm vừa qua số lượng Đoàn viên trên toàn quốc đã gia tăng đáng kể tỷ lệ thuận với số HTr tho nhận Cấp lần nầy.

Hội Lần Thứ 10 , Tham quan sinh hoạt kết đoàn..

Trải qua 10 lần mùa ĐAI HỘI GĐPT Úc Đại Lợi vào các ngày 25,26.27 tháng 12/2017  anh chi em Huynh trưởng các cấp đã trùng phùng để chuẩn bị cho một tương lai mới .  GĐPTVN tại Úc Đại Lợi nay bước qua một giai đoạn mới  trưởng thành theo thời gian, trưởng thành về tinh thần đoàn kết, về niềm tin, ý chí, tình thương và phụng sự lý tưởng. 

Với tổng số trên một nghìn Đoàn Viên bao gồm Huynh Trưởng, Đoàn sinh các cấp một số lượng không lớn so với các Ban Hướng Dẫn quản hạt khác khắp nơi trên thế thế giới nhưng hanh phúc thay anh chị em trên dưới một lòng hòa hợp thương yêu gắn bó đi trên con đường vui, bên nhau dựng xây lý tưởng theo truyền thông cha anh đã chỉ dạy.

Đại Hội kỳ 10 tổ chức tại Glenfield Scout Camp, thành phố Sydney

Lễ Khai mạc Đại Hội đã diển ra trong niềm hân hoan vô biên vói sự hiện diện chứng minh của 7 vị Hòa Thương Thương Tọa Đại Đức Tăng, Đại Đức Ni, thành phần quan khách là những thiện hữu tri thức trong Cộng Đông Người Việt Ty Nan, Đại Diện Hướng Đạo tại Hải Ngoại, Cựu Huynh Trưởng  thân hữu phụ huynh, 93  Đại Biểu chính thức 5 và Đại Biểu dự thính. 

Ngoài Lễ Hiệp Kỵ để tưởng nhớ đến các bậc tiền bối hữu công Đại hôi đã đã diễn ra 3 ngày với 10 khoáng đại gồm có:

·        Tiền Hồi Nghị

·        Tổng Kết – Kiểm Điểm Sinh Hoạt BHD Nhiệm Kỳ 2014-2017

·        Cải Tiến Mô Thức Ứng Dụng Chương Trình Tu Học

·        Sinh Hoạt Hội Đồng Cấp

·        Hành Chánh Trong GĐPT

·        Cải Tiến Chương Trình Để Tạo Sinh Khí Trong Sinh Hoạt

·        Tu Chính Nội Quy

·        Công Cử Tân Ban Hướng Dẫn

·        Thảo Luận Đề Án Sinh Hoạt BHD Nhiệm Kỳ 2018-2021

·        Quyết Nghị & Tổng Kết Đại Hội

 

Thông qua các phiên họp khoán đại, đặc biệt là Tiền Hội Nghị, Tổng Kết Nhiệm Kỳ 2014 – 2017 Hội nghi đã thẳng thắn phê bình nhận xét đánh giá trong 4 năm qua của mỗi thành viên trong BHD nhằm khuyến tấn và tăng cường hiêu năng cho giai đoạn 2018-2012 .

Khoán đại Tu Chính Nội quy đươc tăng cường cơ cấu “ Hội Đồng Cố Vấn “ để cùng BHD thực thi các chủ trương đường hướng cấp lãnh đạo và hành hoạt theo truyền thông cố hữu củ tổ chức .

 Khoán đại công cữ Tân Ban Hướng Dẫn đã được diễn ra trong tinh thần lục hòa và đã đạt được kết quả tốt đẹp trong lich sử công cử BHD UĐL lần đầu tiên hầu hết các Ủy Viên đều tự nguyện ra ứng cử thay vì đề cử “ năn nỉ” như bao lần Đại Hội, đây chính là lúc HTr đã thể hiện ý thức trách nhiêm đối với tổ chức, riêng trường hợp Htr Trưởng Ban Hướng Dẫn Nhiêm Kỳ 10 cũng thú vị , dù anh không ra ứng cử nhưng đại diện thể 3 Miền đồng laotj đề cử và  kết quả đầu phiếu kín 100% tín nhiệm anh tiêp tuc điều hành. Kết Quả :                                                       

Ban Thượng Vụ:

Trưởng Ban:                          HTr Cấp Dũng Quảng Giải Huỳnh Kim Hóa

Phó Ban Ngành Nữ:              HTr Cấp Tấn Thiện Quý Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Phó Ban Ngành Nam:           HTr Cấp Tấn Vạn Thắng Nguyễn Quốc Toàn

Tổng Thư Ký:                        HTr Cấp Tấn Thiện Hòa Phùng Thị Thái Hiền

Phó Tổng Thư Ký:                HTr Cấp Tín Nghiêm Đăng Nguyễn Thái Đăng Khoa

Thủ Quỹ:                               HTr Cấp Tín Nguyên Mai Trần Thị Kim Hoàng

UV Nội Vụ:                            HTr Cấp Tấn Nguyễn Văn Vinh

UV Tổ Kiểm:                         HTr Cấp Tấn Nguyên Đề Phan Thị Kim Oanh

UV Nghiên Huấn Tu Thư:   HTr Cấp Tấn Tâm Thọ Nguyễn Thượng Dật

 

Các Ủy Viên:

UV Doanh Tế:                  HTr Cấp Tín Thiện Hoa Hoàng Trúc Quỳnh

UV Xã Hội:                      HTr Cấp Tín Thiện Phương Võ Thị Hồng Loan

UV Báo Chí:                    HTr Cấp Tín Vạn Niệm Lê Minh

UV Văn Mỹ Nghệ:          HTr Cấp Tín Minh Trí Phan Công Quan

UV Thông Tin:                HTr Cấp Tín Vạn Tân Phạm Duy Khang

UV Hoạt Động Thanh Niên:  HTr Cấp Tín Diệu Anh Hồ Hoàng Trâm

Trưởng Ban Đại Diện Miền Tịnh Khiết:  HTr Chúc Nguyên Nguyễn Thanh Hùng

Trưởng Ban Đại Diện Miền Tâm Minh:  HTr Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng

Trưởng Ban Đại Diện Miền Thiện Minh: HTr Thiện Hương Diệp Thị Nga

Tổng cộng là 18 thành viên.

Đai Hội đã Bế mạc trong niềm hoan hỷ, lục hòa, nguyện ước viên thành. Kính lạy Tam Bảo, Chư Long Thần Hộ Pháp gia hộ cho anh chị em chúng con sở nguyên viên thành.

Xin mượn một câu cuối trong bài ca Mừng Đại Hôi để kết thức bảng tường trình để Lam viên .

“Ồ Hố, ta cùng vui bước chung một con đường

Cùng bước ta cùng vui bước trên một con đường.”

Kính mời anh chi em thưởng ngoạn hình ảnh sinh hoạt GĐPTVN tai Úc Đại Lợi cuối năm 2017. Xin bấm vào đây

(ACE muốn xem hình LỚN, bấm vào hình nhỏ.)

(Muốn xem hình rõ, bấm vào hình LỚN)

 

Sydney, ngày 28 tháng 12 năm 2017 

 UVTT thực hiện

Hits: 40