Lễ Truy Điệu CỐ ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG

Category: Ban Hướng Dẫn Published: Thursday, 30 November 2017 Written by Minh Ngoc

LỄ TRUY NIỆM

Đức Trưởng Lão Hòa Thương

CỐ ÐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG -THÍCH ÐỨC CHƠN

THƯỢNG THỦ HỘI ÐỒNG TĂNG GIÀ CHỨNG MINH

GIA ÐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH ĐỨC CHƠN

Hoà thượng đã viên tịch vào lúc vào lúc 04h00 ngày 10 tháng 10 năm Đinh Dậu (nhằm ngày 27/11/2017) tại Quảng Hương Già Lam, 498/11 Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, trụ thế 86 Xuân Thu, 62 Hạ Lạp.

Lễ nhập Kim Quan được cử hành vào lúc 19h00, ngày 10 tháng 10 năm Đinh Dậu (nhằm ngày 27/11/2017). Kim Quan được tôn trí tại Quảng Hương Già Lam, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

TIỂU SỬ

ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG
VIỆN CHỦ TU VIỆN QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM
THƯỢNG THỦ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ
ÂN SƯ GĐPT VIỆT NAM

1. THÂN THẾ:

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng húy thượng Nguyên hạ Mỹ, tự Đức Chơn, hiệu Hải Tánh, thế danh Phạm Hữu Thầm, sinh năm 1932 tại làng Quy Lai, xã Phú Thạnh, Quận Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Xuất thân trong một gia đình nhiều đời chánh tín Tam bảo, thân phụ là cụ ông Phạm Hữu Vân, Pháp danh Nguyên Đàm, thân mẫu là cụ bà Hồ Thị Lành, pháp danh Nguyên Mẫn. Thuở nhỏ, Hòa thượng thường theo song thân đến chùa lễ Phật, tu tập hạnh lành. Do ngưỡng mộ cao phong và tâm lượng hoằng pháp của bậc Thầy lớn húy thượng Trí hạ Thủ, Hòa thượng đã xin phép song thân xuất gia đầu Phật tại Chùa Ba La Mật, Cố Đô Huế, được Thầy ban cho pháp danh Nguyên Mỹ.

Tuổi hành Điệu tin ròng kinh luật, một mực hầu Thầy. Siêng năng dứt dục nhiễm thế gian, thường ưa thích nơi lan nhã vắng lặng, được Nghiệp Sư cho thọ giới Sa Di, pháp tự Đức Chơn. Trong thì siêng năng tô bồi công khắc niệm, ngoài thì mở rộng tâm đức bất tránh, nói nín động tịnh thảy đều như pháp, được bậc Thầy cho đi học tại Phật Học Viện Báo Quốc, Ngài là thế hệ học Tăng thứ 3 của Phật Học Viện nổi tiếng đào tạo Tăng tài cho Phật giáo Việt Nam. Năm 1955, thấy đệ tử của mình đã đầy đủ phẩm hạnh, Đức Tổ mới cho phép Hòa thượng đăng đàn thọ Cụ Túc Giới tại Phật Học Viện Trung Phần, Hải Đức, Nha Trang.

Như quán thấy tâm hành là thuần thiện, đức độ thì chân thật, có thể đem công hạnh tu tập để hòa mình vào biển tánh tỳ lô, nên Ngài Bổn Sư đã ban cho pháp hiệu là Hải Tánh và bài kệ phú pháp vô cùng khoáng đạt:

“Ba trừng tâm nguyệt hiện

Nhãn ế loạn hoa sanh

Đức Chơn tâm thường tịnh

Hải tánh tự nhiên thành.”

Sau khi thọ giới Cụ Túc, năm 1957, Hòa thượng theo Thầy Bổn Sư vào học tại Phật Học Viện Trung Phần, Hải Đức, Nha Trang. Bấy giờ, chính Hòa thượng Bổn Sư làm Giám viện, nên Hòa thượng vừa học, vừa làm thị giả hầu Thầy suốt những năm tháng tại Phật Học viện. Hình ảnh vừa học vừa hầu Thầy đã sáng ngời trong mắt chúng Tăng về một vị Tăng còn rất trẻ nhưng đoan nghiêm và phạm hạnh.

2. THỜI KỲ HÀNH ĐẠO:

Sau mùa Pháp nạn 1963, Hòa thượng vào Sài Gòn tu học và hành đạo. Trong thời gian này, Hòa thượng đảm nhận các Phật sự: Trụ trì chùa Long Huê - Gò Vấp, Trụ trì tu viện Quảng Hương Già Lam, Chánh Đại Diện GHPGVNTN xã Hạnh Thông Tây. Khi về trụ trì Chùa Long Huê, Hòa thượng đã khai sinh GĐPT Quảng Hương (nay là GĐPT Đức Chơn), trợ duyên và bảo bọc GĐPT hết lòng.

Năm 1968, Hòa thượng về lại Nha Trang, Khánh Hòa đảm nhận các công tác Phật sự: Khai sơn chùa Thị Hội Phật Giáo Cam Ranh, làm Chánh Đại Diện GHPGVNTN thị xã Cam Ranh, phụ trách Giám đốc nhà in Hoa Sen thuộc Viện Cao Đẳng Phật Học Hải Đức, Phật Học Viện Hải Đức, Nha Trang. Trong thời kỳ việc hoằng pháp có nhiều thuận lợi này, Hòa thượng đã góp công đức rất lớn trong việc tổ chức tu học, nâng cao kiến thức Phật học của Phật tử thông qua kinh sách, ngay cả việc tạo điều kiện tài chánh để đóng góp kinh tài cho Giáo Hội và các Phật Học Viện hành hoạt được thuận duyên.

Sau khi nước nhà thống nhất, cũng chính là lúc lòng người ly tán, Hòa thượng được Bổn Sư giao phó trụ trì Quảng Hương Già Lam, phụ giúp Ân Sư trong công việc hoằng pháp. Đặc biệt, Ngài đã phụng hành ý chỉ của Tôn Sư, tổ chức và chăm lo cho lớp Cao Đẳng Phật Học, lớp Phật Học duy nhất trong cả nước thời ấy được đào tạo với trình độ ngang bằng đại học. Thời kỳ này nhờ có những bậc Giáo thọ uyên thâm, thạc học như Hòa Thượng Minh Châu, Thượng Tọa Tuệ Sỹ, Thượng Tọa Trí Siêu, Thầy Nguyên Hồng, nên tuy không phải Học Viện chính quy, nhưng rất nhiều Tăng sĩ trẻ đã vân tập về Già Lam tu học. Những giáo trình kinh luật, ngoại ngữ Phạn, Pali, cho đến việc biên soạn, ấn hành kinh sách vẫn được thực hiện dù hoàn cảnh vô cùng khó khăn, tất cả đều nhờ tâm nguyện lớn của Đức Trưởng lão thượng Trí hạ Thủ và sự chăm lo của Hòa thượng trụ trì. Rất nhiều học tăng thành danh sau này, từ trong nước đến hải ngoại đều khắc ghi những năm tháng đáng nhớ này, những năm tháng kéo dài từ 1975 đến 1984, khi Đức trưởng lão thượng Trí hạ Thủ viên tịch.

Từ sau năm 1984, Hòa thượng kế nghiệp Tôn sư duy trì mạng mạch Phật pháp tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam, tiếp Tăng độ chúng, duy trì đời sống tu học của hàng trăm vị Tăng từ khắp nơi về nương tu học, và Ngài còn làm chỗ nương tựa tinh thần cho GĐPT truyền thống tu học trong vai trò Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam, Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Gia Định, Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Đức Chơn.

Dấu chân in đậm tâm hạnh từ bi của Ngài đã góp phần khai sơn, trùng kiến các Niệm Phật đường, Tự Viện tại các vùng kinh tế mới cho Phật tử niềm Trung di cư nương tựa tu học, và đó cũng chính là nhân duyên để GĐPT được khai mở, thực hiện sứ mạng giáo dục tuổi trẻ theo con đường Phật pháp, nuôi dưỡng lý tưởng tình Lam.

Những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, Ngài đã khai sơn Chùa Viên Thành, Chùa Phúc Hậu tại Tỉnh Bình Phước. Đến năm 2016, Hòa thượng hoan hỷ nhận lời cầu thỉnh của Phật tử tại Nam Định, đứng ra vận động tài chánh, hướng dẫn tinh thần, và tổ chức trùng kiến Chùa Quan Âm, huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định.

Từ năm 2004, Hòa thượng ủy thác Phật sự trụ trì Tu viện cho Hòa thượng Thích Nguyên Giác, Ngài được Môn phái suy tôn Viện chủ Tu viện Quảng Hương Già Lam, và Ngài cùng với Hòa thượng trú trì tổ chức đại trùng tu Tu viện dưới sự hộ trì của tứ chúng.

Năm 2010 sau trận bão lụt lớn ở miền trung, ngôi chùa xưa "Từ Vân Tự" làng Quy Lai, bị hư hại nặng nề, nên Ôn đã gởi thư vận động con cháu ,dân làng từ trong nước ra tới Hải ngoại khởi công xây dựng lại ngôi chùa rất tôn nghiêm hiện tại.Và Ôn còn làm rất nhiều việc mà chưa nói hết.........

Tại Đại hội bất thường GHPGVNTN tổ chức tại Tu viện Nguyên Thiều, Hòa thượng được cung thỉnh đăng lâm pháp tịch thành viên Hội đồng trưởng lão Viện Tăng Thống, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.

Đối với tổ chức GĐPTVN, Hòa thượng luôn dành tình yêu thương bảo bọc, chở che cho tổ chức GĐPTVN truyền thống vượt qua nội ma ngoại chướng. Ở vào những giai đoạn khó khăn nhất, mới cảm hết được lòng yêu thương của Ngài đối với lý tưởng Nhà Lam. Ngài như một tàng đại thọ tỏa bóng mát chở che, như mẹ gà dang đôi cánh rộng ấp ủ đàn con. Bao nhiêu BHD, Huynh trưởng, Đoàn sinh khắp các tỉnh thành và cả hải ngoại đã quy tụ về, đoàn kết yêu thương vượt qua sóng gió, tất cả đều nhờ ân đức của Hòa thượng.

Trước chướng duyên bủa trùm ngôi nhà Áo Lam Truyền Thống, Hòa thượng đã cùng Chư vị Tôn Đức thương yêu GĐPTVN công bố Bản Thệ Tăng Già làm nơi quy ngưỡng cho tứ chúng, đồng thời kiến lập Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN, tác thành mọi Phật sự của GĐPTVN trên toàn Thế giới. Bằng công hạnh và đức độ cao vời, ân thâm nghĩa trọng, Chư tôn Thiền Đức đã cung thỉnh Ngài đăng lâm pháp tịch Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ từ năm 2012 cho đến ngày viên tịch.

3. NHỮNG HÀNH TRẠNG SAU CÙNG:

Suốt những năm tháng đương vi Thượng Thủ, Hòa thượng càng trải lòng cùng bao nhiêu Phật sự từ Thừa Thiên đến Khánh Hòa, từ Ban Mê đến Đà Lạt, từ Gia Định đến Miền Tây,… lan ra đến cả hải ngoại, Hòa thượng quang lâm đến các Tự Viện của Môn phái trong các dịp tái kiến trùng tu, chứng minh hay thuyết linh hóa độ trong các tang lễ của Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT các cấp.

Năm 2013, Ngài vị tác Đường Đầu Hòa Thượng Giới đàn Đức Nhuận, tháng 10 năm 2017, Ngài vị tác Đường Đầu Hòa Thượng Giới Đàn Thiện Minh do Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN tổ chức. Hòa thượng còn là vị Thầy Bổn Sư truyền giới cho hàng ngàn Phật tử, làm Đường Đầu Hòa Thượng các giới đàn truyền Thập Thiện Giới, Tại Gia Bồ Tát Giới do Tu viện Quảng Hương Già Lam, BHD Trung Ương GĐPTVN, BHD GĐPTVN trên Thế Giới kiến lập tại Việt Nam, Thái Lan.

Sau giới đàn Thiện Minh tổ chức tại chùa Phật Ân, Long Thành, Hòa thượng trở về Tu viện Quảng Hương Già Lam, giữ nguyên thời khóa hành trì, an trú công phu niệm Phật như suốt mấy mươi năm qua, chưa từng xao lãng.

Bốn giờ sáng ngày 27 tháng 11 năm 2017 (nhằm ngày 10 tháng 10 năm Đinh Dậu), Hòa thượng đã thuận thế vô thường, an nhiên thu thần xả báo thân tại Phương trượng Tu Viện Quảng Hương Già Lam, thọ thế 86 năm, 62 hạ lạp.

Toàn thể Chư tôn Thiền Đức trong Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN, Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng, BHD, Huynh trưởng, Cựu Huynh trưởng, Đoàn sinh các cấp của GĐPTVN trên toàn Thế giới đã vân tập về Tu viện Quảng Hương Già Lam đảnh lễ, thọ tang, dâng lên những vầng thơ, nốt nhạc cúng dường một bậc Tông Tượng trong thiền môn, một bậc Thầy khả kính.

Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tứ Thế, trùng kiến Quảng Hương Già Lam Viện Chủ, húy thượng Nguyên hạ Mỹ, tự Đức Chơn, hiệu Hải Tánh Đại Lão Hòa Thượng Giác Linh thùy từ chứng giám.

           Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ

 Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN

Phụng soạn

Lễ Truy Niệm

Lễ đã được tổ chức vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày chủ nhật 3/12/2017  . Tại Thiền Đường Pháp Bảo . 

 theo địa chỉ Chùa 148 – 154 Edensor Rd, St Johns Park, NSW 2176

 CHUONG TRINH LỄ TRUY NIÊM THỌ TANG CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯƠNG THƯỢNG THỦ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TĂNG GIA CHỨNG MINH  GĐPTVN. ÂN SƯ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

Viên tịch lúc 4:00 AM ngày 27 tháng 11 năm 2017

(Nhằm ngày 10 tháng 10 năm Đinh Dậu)

tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thọ thế 86 tuổi, 62 hạ lạp

 

 NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ TIÊP DÂN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Ngưỡng bái bach Hòa Thượng Phó Hội Chủ Điều Hành GHPGVNTN /HN tai UDL và Tân Tây Lan, Thành Viên HĐTG CM GĐPTVN /TG  hiện tiền chưng minh                                                                                                                  Ngưỡng bái bach Hòa Thượng Hòa Thượng Thich Bổn Điền TV trưởng Tổng Vụ Tăng Sự GHPGVNTN/HN UĐL & TTL

Ngưởng bái bach Chư Tôn Thượng Tọa  Đại Đúc Tăng Đại Đức Ni hien dien chứng minh:

 LỄ TRUY NIÊM THỌ TANG CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯƠNG THƯỢNG THỦ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TĂNG GIA CHỨNG MINH  GĐPTVN.

Kính thưa Quý Huynh Trưởng Trong Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Úc Đại Lợi Huynh Trưởng Đại Diện BHD Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi , Quý Htr  Đại Diện Miền Tịnh Khiết, Tâm Minh,Thiên Minh và toàn thể HTr Đoàn viên các cấp GĐPTVN tại Úc Đại Lọi

Kính bach Quý ngài kính thưa các anh chị Trưởng

Hướng vọng về nơi quê nhà trong giờ phút thiêng liêng nầy Toàn thể Chư Tôn Đức Tăng già và Huynh Trưởng đoàn viên các cấp đang vân tập tai Linh Đường Già Lam để Chuẩn bị Lễ Trà Tỳ Cố Trưởng lão Hòa thượng Viện Chủ Tu Viện Quảng Hương GìaLam ,thượng NGUYÊN hạ MỸ, tự ĐỨC CHƠN, hiệu HẢI TÁNH

Kính bach Quý ngài kính thưa các anh chị Trưởng cùng toàn thể quý vị….

Đất trời nơi quê mẹ dù đã trải qua bao nhiêu cơn phong ba bảo táp, bao oan khiên nghiệt ngã tưởng  nhưng không sao làm che khuất ánh thái dương vằng vặc chốn Già Lam. Nơi có cội tùng vững chải che chở đàn con ,  Ngài là chiếc phao cứu sinh cho GĐPTVN chúng con vượt qua bao cơn sóng giữ , chiếc la bàn định hương vượt thắng đến hôm nay 

Cố Đức Trưởng lão Hòa thượng Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh

 Ân Sư Gia Đình Phật Tử Việt Nam, Ngài đến cỏi đời nầy không những là đấng  Long Tượng Già Lam, mà là hiện thân Long Thần Hộ Pháp che chở đàn con Áo Lam những ngày cuối đời dù niên cao lạp trọng .

Vì địa dư cách trở giò nầy nơi quản hạt xa xôi nầy chúng con vân tập nơi Thiền Đường Chùa Pháp Bảo để thiết lễ tuy niêm thọ tang với sự chứng minh của Chư Tôn Thiền đức đang hoàng hóa nơi quốc đọ nầy.

 Kinh ngưỡng vong về nơi Gia Lam quê mẹ mong Ngài thùy từ chứng giám lòng thành biết ơn và tri ân của chúng con kính mong Chư Phật thùy từ chứng giám.

CHƯƠNG TRÌNH buổi  LỄ TRUY NIÊM.

ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG 

thượng NGUYÊN hạ MỸ, tự ĐỨC CHƠN, hiệu  HẢI TÁNH

VIÊN CHỦ TU VIÊN QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM

THƯỢNG THỦ CHỦ TỊCH HỘI DỒNG TĂNG GIÀ CHỨNG MINH 

1.      Ổn định, trang nghiêm đạo tràng.

2.      Cung nghinh chư Tôn Đức giáo phẩm, tiếp đón Quan khách

3.      Tuyên bố lý do

4.      Giới thiệu thành phần tham dự

-          Chư Tôn Đức chứng minh

-          Quan khách

-          Thành viên BHD,

-          Ban Đại Diện các Miền

-          Ban Huynh Trưởng các đơn vị Gia Đình Phật Tử

-          Huynh Trưởng và Đoàn viên các cấp

5.      Cung thỉnh chư Tôn Đức niêm hương bạch Phật.

6.      Tụng thần chú Lăng Nghiêm.

7.      Cử bài Trầm Hương Đốt.

8.      Chào Gia Đình kỳ, cử bài Sen Trắng.

9.      Tuyên Doc Thong Tư Tổ Chức Truy Niêm Thọ Tang của BHD HN do      Nghi thức Thọ Tang . Để tri tạ công ơn muôn một của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ Chủ Tich Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh Gia Đình Phật Tử Việt Nam Chúng Con Thích Hòa Thương thượng Quảng hạ Ba Thay mặt cho Chư tôn Thiền đức gắn phù tang cho GĐPTVN tại Úc Đại Lợi

10. Tiểu Sử Ân Sư do TT Thích Đạo Hiển tuyên dọc

11.  HTr Chúc Tâm – HTr Dong Linh xướng bài Ca kính mến Thầy trong lúc tho tang

12. Phút nhập từ bi quán để tưởng nhớ Giác linh chư Thánh Tử Đạo, Giác linh chư vị Ân Sư, chân linh chư Tiền bối hữu công sáng lập, hương linh chư vị Gia Trưởng, hương linh chư Huynh Trưởng, Đoàn viên GĐPTVN quá vãng. ( Van Thắng chuẩn bị âm thanh và Bài Tưởng Ni

13. Điếu văn của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN/UĐL  ( Htr Cấp Tấn Nguyên Đề  Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn )

14. Điếu văn của BHD và Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN/Thế Giới ( HTr Cấp Dũng Quảng Giải Huynh Kim Hóa Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Úc Đại Lọi tuyên đọc)

15. Điếu Văn Tưởng Niêm của Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh ( cung thỉnh Chuu Tăng tuyên doc)

16. Đạo từ của chư Tôn Đức hiện tọa Đạo tràng chứng minh. ( Cung thỉnh HT Thích Quảng Ba)

17. Tụng tứ hoằng thệ nguyện.

18. Hồi hướng công đức.

Lời cảm tạ của Ban Tổ Chức. (  MC thay mặt BTC có lời cảm tạ )   

Do BHD GĐPTVN tại ÚC ĐẠI LỢI  tổ chức

Lễ Thỉnh Sư.

Lễ Thỉnh Sư.

Bấm vào đây xem toàn bộ hình ảnh buổi LỄ TRUY NIỆM ÔN 

(ACE muốn xem hình LỚN , bấm vào hình nhỏ .) 

( Muốn xem hình rõ , bấm vào hình LỚN ) 

Đại Đức Thích Đạo Hiển . Đọc Tiểu Sử  HT Thích Đức Chơn.

ĐIẾU VĂN TRUY NIÊM

ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỨC CHƠN

CỦA GĐPTVN TAI UC ĐAI LOI

Nam mô Thập Phương thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh.

Nam Mô Ta bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ A Di Đà Phật

 

Trờì phương nam giờ mưa phùn nhỏ lệ

Khi nghe tin Ôn tịch diệt về Tây

Tiếng sét đánh ngang tai đàn con dại

Ôi thôi rồi tắt lịm một vì sao

Ngưỡng vọng Giác Linh mà lòng đau ray rức

Vì sao nào sẽ chỉ hướng ngày mai

Thuyền chao nghêng sóng dữ sẽ dâng trào

Anh Chị Em ơi hãy vững tay chèo lái

Đừng cho thuyền trôi dạt đến bờ mê

Thương quá !

Giớí đàn Thiện Minh đầu Đàn ngài đứng

Đất Thái Lan Đaị Hội bóng hình Ôn

Cõi trần thế Ngài hiện thân rồi tịch diêt

Để lại cho chúng con lòng thương tiếc không lúc nào nguôi  

Dù vẫn biết tử sinh đô thị mộng

Nhưng Ôn đi rồi biết nương tựa vào mô

May mắn thay!

Ngài ra đi nhưng đã ban cho chúng con lời PHÚ CHÚC

Di chúc thiêng liêng dõng mãnh lên đường

Muốn thắng ác ma, truyền thừa mạng mạch

Tổ chức ngày nay cần nhẫn nhục âm thầm 

“Phương tiện tùy nghi, Vô thi bất khả”, 

Vì lợi ích hữu tình, chướng ngại sẽ vượt qua  

Giáo dục thanh thiếu đồng niên học Phật giúp đời  

Điều cần dạy Ngài đã dạy,

Với tất cả tấm lòng bao dung khiêm hạ

Giờ nầy bên nhà anh chị em chúng con cũng  đang quây quần khẩn nguyện.                                                                                                        

Nguyện cho Ngài  Ta bà hội nhập phù hộ chúng con tiến mãi không ngừng

Toàn thể Lam Viên tại Úc Đại Lợi chúng con tâm thành cúi đầu đảnh lễ Giác Linh tam bái,

nguyện Y GIÁO PHỤNG HÀNH. 

Nam mô Siêu Lạc độ Bồ Tát Ma ha tát.

 Anh Trưởng BHD đọc Điếu Văn truy Niệm ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỨC CHƠN của GĐPTVN tại ÚC ĐẠI LỢI

Muốn xem toàn bộ hình ảnh buổi LỄ TRUY NIỆM ÔN 

(ACE muốn xem hình LỚN , bấm vào hình nhỏ .) 

( Muốn xem hình rõ , bấm vào hình LỚN )

*** 

Sưu tầm NHỮNG VẦN THƠ CÃM NIỆM

ÔN GIÀ LAM VIÊN TỊCH.
(tỳ kheo thích trúc thạnh không)

Chuông điện thoại reo,giọng Minh Trung nghẹn ngào thông báo; ôn Già Lam viên tịch rồi anh ơi!Người gọi lặng yên,người nghe lặng yên vì ai cũng quá biết vô thường mộng ảo,chuyện tử sinh như mặc áo phải qua đầu.Nhưng với chúng con rõ là tin sét đánh bởi vì Ôn là nơi nương tựa của hàng triệu trái tim Lam từ mọi hướng quy về.
Sau ba mươi tháng tư bảy lăm,ôn hành hạnh lắng nghe và thấu hiễu,có mặt ở mọi nơi,những vùng kinh tế mới,như Ngãi Giao,Suối Nghệ,Châu Dức Kim Long,Xuyên Mộc,Xà Bang,Long Khánh,Bến Cát Phú riềng,Bình Dương ,Bình Long,Phước Long.Di linh,Đức Trọng Lam Hà.Những chùa to Phật lớn hôm nay là những Niệm Phật Đường,tịnh thất một thời nghèo khó mà ôn đã đi an vị Phật vào những lúc nửa khuya.
Đại Trai Đàn Hiệp Kỵ GĐPT GIA ĐỊNH 80 là bản Tuyên Ngôn không lời của tổ chức GĐPT về mục đích Giáo Dục,Vì sứ mạng độ sanh trong thời đại mới cần âm thầm nhẫn nhục chịu đựng để tổ chức và đạo pháp quyết sinh.Liên trại Huấn Luyện Bốn Cấp ( Cấp III Cấp II Cấp I và Sơ Cấp) hình thành năm 1987 với hơn một ngàn ba trăm trại sinh,phần lớn là những Huynh Trưởng lãnh đạo từ cấp tỉnh trở lên và trên toàn thế giới cũng xuất thân từ trại Huấn Luyện nầy.
Thầy Tuệ Sỉ ,thầy Mạnh Thát bị bắt và bị tuyên án tử hình ôn khai sơn Già Lam đã hy sinh vận mệnh Phật Giáo chao đảo chông chênh cần sức bền chịu đựng,cần ý chí trung kiên.Ngài đệ tam Tăng Thống Nát Bàn,Ngài Đệ tứTăng Thống đăng quang dù còn đang trong vòng lao lý,thời vận bĩ thật rất xót xa.
Năm một chín chín ba anh Như Tâm Nguyễn Khắc Từ qua đời, ôn gọi tôi qua chùa dặn nhỏ: Cố gắng lo cho chu đáo có cần gì về cứ báo với ôn.Các anh chị lớn nghe tôi trình bày,ai cũng xúc cảm,nhưng việc nhà Lam ta cố gắng tự lo.Gia đình Phật Tử Việt Nam ai cũng coi ngài THIỆN SIÊU là bậc xuất trần thượng sĩ nên khi ngài về Già Lam BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG kéo về tham vấn,ngài bảo hãy nên gia nhập Phân Ban với lý luận không chịu vào hang làm sao bắt được hổ dữ,ACE khấu đầu tác bạch: Đất lề quê thói,giấy rách phải giữ lấy lề.Cha mẹ trong vòng lao lý,không thể vong ân nhận kẽ khác làm cha mẹ mình là Phật tữ chúng con không thể tham sinh(1997).Ôn bóp nát quả cam đập xuống bàn đứng dậy một đi không trở lại cho đến phút cuối của cuộc đời.
Bằng mọi cách cho Lam Viên trong và ngoài nước nhìn thấy,ánh hào quang của anh cả VÕ ĐÌNH CƯỜNG chấm dứt tại đây.Nhất là qua cuộc họp năm Huynh Trưởng Cấp Dũng và mưu đồ thao túng của các tổ chức ngoại hộ thiền môn.
Với vai trò Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn ôn chỉ đạo: Làm Phật sự,Anh Chị Em phải biết tùy nghi,Việc nên làm Vô Thi bất khả,Vì lợi ích hữu tình,chướng ngại sẽ vượt qua.Đại Hội Nguyên Thiều năm hai ngàn lẽ ba,cho ta thấy những bài học đáng giá góp phần không nhỏ cho ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ RA ĐỜI.(2004)
Ngày xưa,nương nơi BẢN THỆ TĂNG GIÀ mà Sơn Môn,Cư Sĩ đã vận động chấn Hưng PHẬT GIÁO trên toàn Thế Giới.ở VIỆT NAM ra đời từ năm 1920 .Với tiêu chí Mở mang dân trí,Cải Thiện Dân Sinh,Giáo Dục Nhân Quyền rồi mới nói đến ĐỘC LẬP TỰ DO.Trên toàn quốc có trên mười tờ báo mà nhân dân rất nổi tự hào.
Ngày nay bốn bề thọ địch,nương nơi Bản Thệ Tăng Già mà HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ CHỨNG MINH ra đời.Nhưng cuộc thế hôm nay chưa dừng lại đó và nên cần biết rõ MỤC ĐÍCH PHI CHÍNH TRỊ LÀ GÌ mà có thể cứu mình hơn bảy chục năm qua.
Lúc con xuất gia,ôn cho con cuốn A DI ĐÀ đức Phật con tôn kính với sứ mạng là BỔ XỨ NHƯ LAI.Niềm vui chưa dứt vừa mới qua ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN MINH,ôn là HÒA THƯỢNG ĐÀN ĐẦU con là thủ chúng GIỚI TỬ Hàng tam sư thất chứng cũng đều là những trưởng lão đại tăng từng dắt dìu bảo ban con trong nhiều chục năm qua.
Những điều đáng làm,ôn đã cần mẫn chu tất,những điều đáng nói ôn đã có dự ngôn dặn dò.Suốt cuộc đời ôn khiêm cung ít nói,nhưng tấm lòng thì rộng mở bao dung.Biết nói sao cho đến chổ tột cùng,mong ôn không bỏ chúng con mà ta bà hội nhập để chung lưng phụng sự chúng sanh báo đền Phật ân đức .Đê đầu khể thủ,bái biệt ôn,người thầy hiền lành nhưng lại là vĩ đại nhất của chúng con./.
tỳ kheo Thích Trúc Thạnh Không.

 Bấm vào đây xem toàn bộ hình ảnh buổi LỄ TRUY NIỆM ÔN 

(ACE muốn xem hình LỚN , bấm vào hình nhỏ .) 

( Muốn xem hình rõ , bấm vào hình LỚN ) 

Hits: 232