Trang GĐPT.UĐL - About Us

Category: GĐPT.UĐL - About Us Published: Thursday, 06 April 2017 Written by Minh Ngoc

SƠ ĐỒ GĐPTVN tại ÚC ĐẠI LỢI

***

LỄ KHAI KHOÁ HÀM THỤ CÁC BẬC KIÊN TRÌ ĐỊNH tại ÚC ĐẠI LỢI

(bấm vào hàng trên để vào trang chính )

ngày 23 tháng 7 năm 2017 Lễ Khai Khóa Tu Hoc Hàm Thụ Huynh Trưởng Bậc Kiên 11, Bậc Trì 09 ,và Bậc Định 04. GĐPTVN  diển ra trên toàn liên bang  Úc Đại Lợi.

 Học viên đã vân tập tại nhiều địa điểm khác nhau tại  các tiểu bang : Melbourne, Adelaide , Perth, Sydney Htr điều hành, Htr Bảo Huynh và Đại Diện Ban Hướng Dẫn hiện diện trong buổi.

Lễ Khai Mạc - Lễ Hội 30 GĐPT VN tại UC ĐẠI LỢI ( Xem thêm )

Hits: 3890